Player
Zur Zeit spielt o94 musik. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 05.05.2015 7:00:

70-Rocznica zakończenia II Wojny /Wybory w Polsce,"

Jak głosowac w Wiedniu/"Kult "w Wiedniu,Koncert Krystyny Prońko&Songcotest/2015

Znajdziecie nas pod adresem:
http://www.radiopolonia-wieden.at
Zapraszamy również na stronę internetową:
http://www.poloniawieden.at
Tutaj dowiesz się naprawdę wszystkiego!!!
Link do archiwum naszych audycji:
http://cba.fro.at/series/2060
Nasz adres: radiopolonia-wieden@gmx.at
____________________________________________________________
Głosowanie odbędzie się w dniu 10 maja 2015 roku (niedziela), w godzinach: 7.00 - 21.00. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, powtórne głosowanie odbędzie się w dniu 24 maja 2015 roku (niedziela), w godzinach: 7.00 - 21.00.
Zostaly utworzone dwa Obwody wyborcze.
Obwód Wyborczy Nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Ambasadzie RP w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wiedeń,
- Obwód Wyborczy Nr 12 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wiedeń.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta RP ma obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
- legitymuje się ważnym polskim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
Głosować będzie można osobiście lub korespondencyjnie. Warunkiem udziału w wyborach jest zgłoszenie się do spisu wyborców prowadzonego przez Konsula RP. Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:
https://ewybory.msz.gov.pl
Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.
Zgłoszeń można dokonywać również:
e-mailem: wysyłając wypełniony formularz na adres: wieden.amb.wk@msz.gov.pl
pisemnie: wysyłając wypełniony formularz na adres: Konsularabteilung der Botschaft
der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wien,
telefonicznie: pod numerem +43 1 870 15 150 w godzinach: poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00,
faksem: wysyłając wypełniony formularz na numer + 43 1 870 15 136,
osobiście: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu (Auhofstrasse 19B, 1130 Wien, w godzinach: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek-piątek 8.30-13.30,
telegraficznie.
Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców w celu głosowania osobistego upływa dnia 7 maja 2015 r. Osoby wpisane do spisu wyborców będą automatycznie ujęte w tym spisie również w przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia do dnia 21 maja 2015 r.
Termin zgłaszania się do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego upływa dnia 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w pierwszej turze rozciąga się automatycznie na ewentualną drugą turę. Wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia do dnia 14 maja 2015 r.
Do potrzeb głosujących osobiście wyborców niepełnosprawnych dostosowany będzie lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11.
Wiecej informacji na ten temat znjadziedzie Panstwo na stronie Ambasady Polskiej W Wiedniu do ktorej to link podany jest na naszej stronie:
www.poloniawieden.at

Zum Nachhören