Player
LIVE SEIT 01:00
Zur Zeit spielt Lost in Bass. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 02:10
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 12.05.2015 7:00:

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce

Song Contest-2015/ Serwis informacyjny-Polonia Wiedeń

Znajdziecie nas pod adresem:
http://www.radiopolonia-wieden.at
Zapraszamy również na stronę internetową:
http://www.poloniawieden.at
Tutaj dowiesz się naprawdę wszystkiego!!!
Link do archiwum naszych audycji:
http://cba.fro.at/series/2060
Nasz adres: radiopolonia-wieden@gmx.at
____________________________________________________________
Panstwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne i pełne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2015 r. Z informacji PKW, na podstawie danych ze wszystkich 51 okręgów wynika, że w pierwszej turze wygrał Andrzej Duda, zdobywając 34,76 proc. głosów. Na drugiej pozycji uplasował się Bronisław Komorowski z poparciem 33,77 procent. To oznacza, że dojdzie do drugiej tury wyborów. Podium zamyka Paweł Kukiz z wynikiem 20,8 procent.
Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej pięciu punktów procentowych - Janusz Korwin-Mikke otrzymał 3,22 procent głosów, Magdalena Ogórek - 2,42 procent, Adam Jarubas - 1,7 procent, a Janusz Palikot 1,35 procent.
Kolejne miejsca zajęli Grzegorz Braun (0,78 proc.), Marian Kowalski (0,52 proc.), Jacek Wilk (0,44 proc.) i Paweł Tanajno (0,18 proc.). Według najnowszych danych PKW, frekwencja wyniosła 47,93 procent.
____________________________________________________________
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta RP ma obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
- legitymuje się ważnym polskim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
Wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., moze jeszcze dokonać takiego zgłoszenia do dnia 21 maja 2015 r.
Wiecej informacji na ten temat znjadziedzie Panstwo na stronie Ambasady Polskiej w Wiedniu do ktorej to link podany jest na naszej stronie:
www.poloniawieden.at

Zum Nachhören