Player
LIVE SEIT 08:00
Zur Zeit spielt Sunrise Orange. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 09:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 13.03.2007 7:00:

Zaproszenie na "Kabaret Cezarego Pazury"

Aktualności oraz wywiad z Tomaszem Matuszewskim,który zaprasza na "Kabaret Cezarego Pazury"

W programie -aktualności -Anrzej Magielski oraz wywiad z Tomaszem Matuszewskim,który zaprasza na "Kabaret Cezarego Pazury".Całość prowadzi Jerzy Łaciuk.
Korespondencja e-mail-Anna Łaciuk
Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Audycję tą bedzie można wysluchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej:
http://radiopolonia-wieden.at/
Zapraszamy.