Player
LIVE SEIT 20:00
Zur Zeit spielt Musik-Beisl. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 22:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 04.11.2008:

Upada bezpodstawny mit Haidera

Sytuacja spoleczno-polityczna w Karyntii

Andrzej Magielski O Haiderze i Karyntii.Dobor muzyki Jerzy Łaciuk.
Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Audycję tą bedzie można wysłuchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej:
http://radiopolonia-wieden.at/
Zapraszamy.