Player
LIVE SEIT 17:30
Zur Zeit spielt Watandar. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 18:30
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 25.11.2008:

Stary czy nowy?

Czerwono-czarny Rzad Austrii jest fix.

O Wielkiej Koalicji czyli "Nowym Rzadzie Austrii"-przygotwal Andrzej Magielski.
Calość przygotował i prowadzi Jerzy Łaciuk.
Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Audycję tą bedzie można wysłuchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej:
http://radiopolonia-wieden.at/
Zapraszam