Player
LIVE SEIT 16:00
Zur Zeit spielt In Eventu. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 16:30
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 02.06.2009 7:00:

Rocznica Józefa Haydna

Biografia i twórczość Józefa Haydna-przygotowała i prowadzi Jula Krawczyk

Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Zapraszamy na stronę internetową:
http://radiopolonia-wieden.at/
lub http://poloniawieden.at