Player
LIVE SEIT 22:00
Zur Zeit spielt Leuchtturm. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 23:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 06.10.2009:

Z Elżbietą Nowalską rozmawia Anna Rombek

Muzyka i aktualności polonijne

Całość przygotawał i prowadzi Jurek Łaciuk.
Nasz adres: radiopolonia-wieden@gmx.at /
Zapraszamy na stronę internetową: http://radiopolonia-wieden.at/
lub http://poloniawieden.at