Player
LIVE SEIT 12:00
Zur Zeit spielt Monikas musikalische Reise. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 13:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 23.10.2007 7:00:

Wybory w Polsce i "Ferdydurke" w Wiedniu

Muzyka i aktualnisci Polonijne

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza w Wiedniu-przygotowała Julia Krawczyk.Calość przygotowal i prowadzi Jerzy Łaciuk.
Korespondencja e-mail-Anna Łaciuk.Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Audycję tą bedzie można wysłuchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej:
http://radiopolonia-wieden.at/
Zapraszamy.