Player
LIVE SEIT 19:00
Zur Zeit spielt ICAP. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 20:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 13.11.2007 7:00:

Karol Szymanowski-zycie i tworczosc

Rok 2007-rokiem Karola Szymanowskiego

Karol Szymanowski-zycie i tworczosc-przygotowala i prowadzi
Julia Krawczyk.Korespondencja e-mail-Anna Łaciuk.Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Audycję tą bedzie można wysłuchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej:
http://radiopolonia-wieden.at/
Zapraszamy.