Player
LIVE SEIT 11:00
Zur Zeit spielt Der Äther. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 12:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 08.01.2008 7:00:

Witamy w Nowym Roku

Aktualności polonijne i "karnawałowe balety"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,Bal Sportowca,Bal Wiosny.Calość przygotował i prowadzi Jerzy Łaciuk.
Korespondencja e-mail-Anna Łaciuk.Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Audycję tą bedzie można wysłuchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej:
http://radiopolonia-wieden.at/
Zapraszamy.