Player
LIVE SEIT 08:30
Zur Zeit spielt Schlag(er)artig. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 09:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 16.12.2008 7:00:

Wiedeńskie "Jarmarki Bożonarodzeniowe"-Weihnachtsmärkte

Julia Krawczyk -Adwent w Wiedniu.

Dobór muzyki oraz calość przygotował Jerzy Łaciuk.
Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Audycję tą bedzie można wysłuchać w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej:
http://radiopolonia-wieden.at/
Zapraszamy