Player
LIVE SEIT 15:00
Zur Zeit spielt Dead City Radio. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 16:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 10.03.2009 7:00:

Nowe i najnowsze z Polski

Przeboje muzyki polskiej

Dobór muzyki Jerzy Łaciuk.
Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Zapraszamy na stronę internetową:
http://radiopolonia-wieden.at/
lub http://poloniawieden.at