Player
LIVE SEIT 13:00
Zur Zeit spielt Radio Makedonia. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 14:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 30.06.2009:

Z profesorem Krzysztofem Szaflarskim, Rektorem GWSH rozmawia Patrycja Paczyńska

MUSIC by MAGDA PISKORCZYK/Zaproszenie na koncert Magdy Piskorczyk w Wiedniu/1 i 2 lipca o 21:00 w klubie Tunnel Tunnel, Florianigasse 39, 1080 Wien

W marcu bieżącego roku swój zamiejscowy ośrodek dydaktyczny otwarła w Wiedniu Górnoślaska Wyższa Szkoła Handlowa.
Trwające rok starania o załatwienie odpowiednich formalności i uzyskanie wymaganych zezwoleń - w tym Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung
oraz polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zakończyły się sukcesem.
W ten sposób GWSH jest pierwszą polską uczelnią, mogącą pochwalic się uzyskaniem takich zezwoleń. Z profesorem Krzysztofem Szaflarskim, Rektorem GWSH rozmawia Patrycja Paczyńska, studentka dziennikarstwa na tejże atuczelni.
Nasz adres:
radiopolonia-wieden@gmx.at
Zapraszamy na stronę internetową:
http://radiopolonia-wieden.at/
lub http://poloniawieden.
Całość przygotawał i prowadzi Jurek Laciuk