Player
LIVE SEIT 13:00
Zur Zeit spielt Radio Makedonia. Bei klick auf den Button öffnet sich der Player in einem neuen Fenster
BIS 14:00
Radio Polonia Wieden
Zur Übersichtsseite von Radio Polonia Wieden.
Sendung vom 18.09.2012:

Zapraszamy na "Polonijną niedzielę sportową"

Polonia Wiedeń-Co?Gdzie?Kiedy?

Całość przygotawał Jurek Łaciuk
Nasz adres: radiopolonia-wieden@gmx.at

Zum Nachhören